MIROSLAV LIEDERHAUS
BURDEN - SET IT DOWN PLEASE

Date from: May 10th 2018
Date from: June 10th 2018

MIROSLAV LIEDERHAUS
BURDEN - SET IT DOWN PLEASE

Picking up burdens, relocating them and setting them down represents a great risk.

That is an almost dictionary-like definition which does not howerer apply this artist who is on the contrary defined by stuntman balance and challenges. Because each and every burgen is also a chance.

Datum od: 10.5.2018
Datum do: 10.6.2018

MIROSLAV LIEDERHAUS
BŘÍMĚ - ODLOŽTE SI, PROSÍM

Zvedání, přemístění a ukládání břemen představuje velké riziko, jak praví poněkud strohá slovníková definice.  Ovšem nikoliv platná pro tvůrce liederhausovského formátu, jemuž je kaskadérský balanc na struně napínavého experimentu přirozeným živlem. A snad i výzvou. Neboť každé břemeno je zároveň šance.

Neseme-li je s náležitým odhodláním, během cesty zákonitě dochází k jeho a tím i našemu povznesení. A ve finále nezáleží na tom, zdali byl náš náklad obtížně vlečen, srdnatě rván vzhůru, rozvážně popotahován anebo se vší vášní uháněn, či snad zoufale jsme pod ním klesali anebo naopak s písní na rtu klusali, ba dokonce s nákladem cestou rozverně žonglovali. Zdá se, že Miroslav Liederhaus přináší do všední obtížnosti zcela zásadní objev: Konec legendy, Sisyfovská tragedie se nekoná.

Past events

GLASS, METAL STONE / JITKA KANTOVÁ A RICHARD KANTA

6.3. - 30.4.Benediktská 9 110 00 Prague
Czech glass is apperciated all around the world. This special kind of glass art is a game of small colourful glass pieces that are assembled into a variety of designs...

ESPANA OF GLASS / RENATA URIE A JIRI PACINEK

15.12. - 31.1.Benediktská 9 110 00 Prague
The first joint exhibition of life partners Renata Urie and Jiří Pačinek inspired by the beauties of Spain.

ENGRAVED GLASS ART / LUCIE PEJCHOVÁ A JIŘÍ TESAŘ

18.10. - 9.12.Benediktská 9 110 00 Prague
Lucie Pejchová and Jiří Tesař show you a secret magic of engraved glass.

BURDEN - SET IT DOWN PLEASE / MIROSLAV LIEDERHAUS

10.5. - 10.6.Benediktská 9 110 00 Prague
Miroslav Liederhaus BŘÍMĚ - ODLOŽTE SI, PROSÍM